İndirim!

İnsansız Dünyalar İnsansız Hayatlar

Günümüzde küreselleşme: kültürlerin birbirleriyle etkileşim içerisine girmelerini, birbirlerini etkilemelerini mümkün kılar tarzda tezahür etmekte. Ancak bu etkileşim süreci, her zaman eşitlik ortamı içerisinde gerçekleşmemekte. Bir yanda etkileyen, diğer yanda etki/enen kültürler var. Yazara göre bugün, bütün toplum/ar, ithal yorum, algı, görüş ve kalıplarla işgal edilmişlerdir.
Herkes modem kültürün edilgin kurbanları haline getirilmektedir.

Dünyeviieşen ve dünyevîleştirilen modernleştirme projelerinin dünyanın ahlâksızlaştınlması pahasına başarıya ulaştığını görüyoruz. Aşın bireycilikler, toplumsal bağların yıkılması sonucunu doğuruyor. Hayatın içerisinde yalnızca maddi etkinlikler tayin edici oluyor. İnsanlık, hayata ve varoluşa anlam kazandıran kaynaklardan uzaklaştırılınca, kendisinden uzaklaşıyor ve bir nesneler sürüsüne katılıyor. İlâhî anlam ve erdemlerden bağımsız bir akılcılık, ancak çıkar ve para mücadelelerine hizmet ediyor, çıkar ve para sistemleri kuruyor. İnsansız Dünyalar, İnsansız Hayatlar, birbirinin devamı olan bir kitaptır. Yazarın
kendini uzman ya da profesyonel olarak görmediği bir zihin egzersizidir. Atasoy Müftüoğlu için yazmak bir sorumluluk, bir iletişim biçimidir. Amacı da sorumluluğu başkalarıyla pay/aşmak ve omuzlan üzerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmektir.

 15,00  12,00

Stokta yok

Yazar Hakkında

Atasoy Müftüoğlu